Friday, January 21, 2011

Sylvia D. Labitag

Millennium Development Goal 7:

ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY


Ang Pilipinas ay isa sa 192 estadong miyembro ng United Nations (UN) - ang pinakamalaking organisasyong pandaigdig sa mundo na nagsisilbi para sa kapayapaan ng mga bansa. Taong 2000 nang nabuo ang   Millenium Declaration na sinang-ayunan naman ng mga bansang kabilang. Ang deklarasyong ito ay tungkol sa walong layunin na sinisikap maisakatupran ng bawat bansa bago pa man pumasok ang taong 2015. Kasalukuyang kilala ang mga gol na ito bilang ang Millennium Development Goals (MDGs).
Isa sa mga MDGs ay ang PANGANGALAGA SA KALIKASAN (Goal 7: Ensure environmental sustainability). Upang maisakatuparan ng Pilipinas ang nakasaad na ika-pitong MDG, ilan sa mga target ng ating bansa na magawa ay ang mga sumusunod:
a.       Sa taong 2015, inaasahang 86.8 porsiyento na ng ating populasyon ang may maayos na access sa malinis na inumin at toilet facility/basic sanitation.
Base sa 2001 Annual Poverty Indicators Survey (APIS) ang access sa malinis na tubig ay tumaas mula 80.0 bahagdan noong taong 2002 hanggang 80.2 porsiyento sa taong 2004. Ang pinaka-huling pagsisiyasat ay nagpapakita na 86.2 persentahe ng mamamayang Pilipino ang gumagamit ng maayos na toilet facility. Ito ay mataas ng .1%  kaysa noong 2002.
Ang suplay ng malinis na tubig at pagkakaroon ng sariling toilet facility ng bawat pamilya ay nananatili pa ring problema sa bansa. Ngunit sa kabila nito, kung susuriing mabuti ang mga datus mula sa pinangasiwaang pagsusuri, malaki ang posibilidad na ang target na ito ay maabot. Paunti-unti man, nagagawa nating magkaroon ng pagbabago at pag-unlad.
b.      Pagpigil sa tuluyang pagkasira ng kapaligiran at pagpapanatili ng balanseng ekolohiya.
Ang patinding pagkasira ng ating kapaligiran ay sanhi rin lang naman ng mga taong nakikinabang dito. Ngayon, nararanasan na natin ang ganti ng kalikasan. Malimit ang pagbaha. Ang mga sapa’t ilog ay natutuyo na. Umaangkat na tayo ngayon ng bigas dala ng mahinang ani na sanhi naman ng matagal na tag-init. Kulang na tayo ngayon sa mga prutas at gulay. At marami sa mga tao’y wala nang ikinabubuhay.
Target ng MDGs sa ilalim ng Gol 7 na malabanan ang climate change o sawatain ang tuluyang pagkasira ng kalikasan. Magandang balita na ang mga proclaimed Protected Areas (PAs) ay patuloy na lumalawak. Mula sa 83 PAs noong 2000 ay ang PAs sa taong 2006 ay tumaas sa 103. May 0.71 milyong hektarya din o 11 porsiyentong taas sa kasalukuyan ang 1998 actual forest inventory record na 6.5 milyong hektarya.
Ang polusyon sa kabila ng lahat ay nananatili pa ring sulliranin ng ating bansa lalu na sa urban areas Mahihinuha na ang polusyon sa hangin ay magpapatuloy na tumaas dahil sa industriyalisasyon, mabigat na trapiko at malaking bilang  ng smoke-belching utility vehicles sa daan araw-araw.
Ang mga programang Clean and Green Project, Sagip-Ilog at Save the Earth Movement ay ilan lamang sa mga kampanya at proyekto ng gobyerno sa pagpapanatili ng maayos na kapaligiran. Bawat isa ay maaaring maging parte ng mga hakbanging ito para sa magandang bukas.

            Hindi pa huli ang lahat upang maipadama natin sa Inang Kalikasan ang ating pagkilala ng utang na loob sa kanyang malaking tulong para sa ating maayos na pamumuhay. Ang pamumutol ng mga puno.ay nagdudulot ng pagka-agnas (erosion) ng lupa kaya’t dapat lamang na magtanim ng mga bagong puno at halaman na kapalit ng mga kinuha natin. Ito rin ay upang maiwasan ang pagkawala ng suplay ng tubig at pagkawala ng tahanan ng mga ibon at iba pang mga hayop. Hindi rin dapat gumamit ng dinamita at pinong lambat sa paghuhuli ng mga isda sapagkat ito’y nakapipinsala sa yamang-dagat. Upang maiwasan ang matindi at mabilis na pagbaha at pagguho ng lupa ay huwag mag-sunog ng kagubatan para lamang sa sariling intensyon.
            Sadyang mayaman sa likas na yaman ang bansang Pilipinas. Dapat natin itong buhayin sa pamamagitan ng sipag at tiyaga tungo sa isang tunay na pag-unlad.No comments:

Post a Comment