Tuesday, January 18, 2011

Michelle Pelecia

Millennium Development Goals (Reduced child mortality)

                Isa sa millennium development goals ay ang pagbawas ng child mortality.  Nais ng UNICEF na mabawasan ng 2/3 ang maagang pagkamatay ng mga bata bago umabot sa edad na limang taong gulang. Maraming sanhi ang pagkamatay ng mga bata at ito ay madaling maiwasan at magamot sa tulong ng mga makabagong pamamaraan. Ayon sa aking nakalap na informasyon,  mahigit 21 sa 29,000 na bata bago maglimang taong gulang bawat minuto araw-araw. Mahigit na 70% sa 11 bata ang namamatay taun-taon dahil sa: diarrhea, malaria, neonatal infection, pneumonia, preterm delivery o kakulangan ng oxygen ng siya ay isilang. Iba pang dahilan ay ang kakulangan ng malinis na tubig at malnutrisyon. Ang mga sanhi na ito ay madaling magamot o maiwasan ayon na rin sa UNICEF sa tulong ng vaccines, antibiotics, micronutrient supplementation, insecticide-treated bed nets, maayos na pangangalaga sa kalusugan ng pamilya at pakakaroon ng breastfeeding ng ina sa  kanilang anak.
              
                   Naglunsad ng ibat ibang pamamaraan ang UNICEF sa tulong ng World Health Organization, gobyerno at iba pa upang maipalaganap ito ng sa gayon ay maiwasan ang maagang pagkamatay ng mga bata.
                    Una,pagpapanatili ng maayos na kalusugan at nutrisyon sa lahat. Kabilang ditto ay ang pagsasanay sa mga ina ng breastfeeding sa kaniolang mga sanggol dahil ito ay nagpapalakas ng katawan ng mga bata. Ang breastfeeding ay mayroong taglay na daan-daang pampalusog na molecules, enzymes, protina at hormones. Ito rin ay proteksyon sa mga bata laban sa diarrhea at acute respiratory infections. Nagbibigay ito ng lakas sa kanilang immune systems at tumuttulong upang maging maayos ang kanilang pagtugon sa vaccination. Ang pamamaraang ito ay nakatulong upang makakalap ng maraming vaccines sa kadahilanang ang UNICEF ay isa sa pinakalaking mamili ng vaccines. Sa pagpapalaganap ng vaccines, dinaragdagan ito ng micronutrient supplements parta maiwasan ang malnutrisyon at iba pang sakit. Ang paginom ng supplements ng vitamin A sa loob ng apat hanggang anim na buwan ay makakabawas ng child mortality. Ipinatupad rin ang paggamit ng kulambo upang maiwasan ang malaria na responsible sa 10 pursyento ng pagkamatay ng mga bata.
       Pangalawa, pagpapaunlad ng pangangalaga sa kalusugan ng pamilya. Nagsisimula ang maayos na kalusugan sa loob ng isang pamilya. Mahigit sa 80 pursyento ng pangangalagasa kalusugan ay sa loob ng isang pamilya at karamihan na namamatay ay sa loob rin ng isang tahanan. Ipinatupad ang breastfeeding at complementary feeding, hygiene at maayos na faeces disposal. Nagbigay rin sila ng mga gamit  pangkalusugan na makatutulong sa mahihirap na pamilya. Ipinaliwanag rin nila ang paggamot sa diarrhea sa tulong ng oral re-hydration salts at maging ang pagiwas o pagbibigay lunas sa respiratory infections tulad ng pneumonia.
        Pangatlo, pagpapalawak ng access para mapaunlad ang tubig at sanitasyon. Ang UNICEF at tumulong upang mapaunlad ang mga systems na nagkukuntrol sa water-borne diseases tulad ng guinea worm at cholera. Nagpatupad sila ng patakaran at sinuportahan nila ang kakayahan ng teknolohiya sa pagpapatupad ng hygiene promotion, sanitasyon at cost effective water supply option. Sa tulong n ito maiiwasan ang mga sakit na sanhi ng maruming tubig.
        Panghuli, mabilisang pagtugon sa mga nangangailangan pagdating sa kalusugan sa pamamagitan ng pagbigay ng mga kagamitang pangkalusugan, manggagamot at mga facilidad. Tinulungan rin nila ang mga bata na makabalik sa pag-aaral.

Sa tulong ng ibat ibang paraan na ito ay naiwasan ang maagang pagkamatay ng mga bata batay na rin sa UNICEF, 50 pursyento ang nabawas sa mga batang namamatay. Napagalaman rin na ang vitamin A supplementation ay nakasalba ng mahigit apat na milyong buhay sa bawat taon, ang oral re-hydration therapy naman ay nakatulong upang maiwasan ang isang milyong pagkamatay ng mga bata at ang immunization programmers ay nagging proteksyon sa buhay ng mahigit apat na milyong mga bata.

Ang UNICEF ay napakalaking tulong sa buong mundo sa pagsalba ng buhay lalo na ang buhay ng mga inosenteng mga bata.

Bibliograpiya

No comments:

Post a Comment