Tuesday, January 18, 2011

Lorelyn Solomon

Millennium Development Goals

GOAL 5; IMPROVE MATERNAL HEALTH

            Ayon sa millennium development goals,ang kalagayan ng maternal health sa ating bansa ay humihina,kaya’t ang ‘GOAL5’ na ito ay may target na bawasan ang MMR(Maternal Mortality Rate) o ang bilang ng namamatay kada isang daang libong nabubuhay taun-taon. Target nitong bumaba pa ang bilang ng namamatay sa 52 kada isang daang libong nabubuhay sa taon ng 2015.
           
Basi sa talaan ng NDHS(National Demographic and Health Survey), taong 1993 hanggang 1998,bumaba sa 172 ang namamatay mula sa basehang bilang nito na 209 na namamatay. At noong taong 2006,bumaba pa ito 162 namamatay ayon sa FPS.Ang katotohanan sa likod nito,ay mas dumadami ang bilang n gating populasyon sapagkat taun-taon mas lumalakiang bilang ng nabubuhay kaysa namamatay. Nagpapahiwatig lang ito na kapag umabot o sumobra sa limitasyon ang bilang ngating populasyon,nagkakaruon tayo ng kakulangan o makararanas tayo ng kakapusan sa ating araw-araw na pangangailangan.Sa ngayon ay nararanasan na ito n gating bansa.Pangalawa na ang Pilipinas sa  mga bansang may may pinakamalaking bilang ng populasyon sa mundo.

Sa bilang nga tatlong milyong nabubuntis taun-taon,kalahati nito ay walang plano sa kahahantungan at 1/3 nito ay humahantong  sa pagpapalaglag ng bata sa kanilang sinapupunan,ito ay ayon sa 2006 ulat ng Allan Guttmatcher Institute na isinagawa ditto sa Pilipinas.Kung hindi ako nagkakamali,isa ito sa problema n gating mga kababayan at gobyerno,kakulangan sa kaalaman ng pagpapamilya at kung paano ito makokontrol.Batay sa surbey maraming babaing inang Pilipino ang nais lamang magkaroon ng konting anak at gumamit ng contraceptives ngunit kalahati lamang ditto ang may sapat na kaalaman sa family planning.Sa talaan naman ng YAFSS(Young Adult Fertility and Sexuality Survey),sa taong 1994-2002,ang bilangng mga kabataang nabubuntis ay tumaas ng 23% mula sa 18%.

Sa ngayon mainit na tintalakay ang Reproductive Health Bill sa Kongreso kung ipapasa ba ito bilang isang batas o hindi.Ano nga ba ito? Ayon sa Republict Act 9872,layunin nito na magarantiyahan ang universal access sa tamang pamamaraan at impormasyon tungkol sa birth control at maternal care.Kung maipapasa ito mas magiging malaki ang posibilidad na mabawasan ang bilang ng ating populasyon at mabawasan ang ating kahirapan.Maiiwasan din ang bilang ng may mga HIV/AIDS at ang pagkalat pa nito.

Bibliography
            

No comments:

Post a Comment