Thursday, January 20, 2011

Sarah Jane Laganzo

ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY
ACCESS TO SAFE DRINKING WATER AND BASIC SAN ENSURE ITATION

      Ang Philippine agenda 21 ay nagpapatuloy na gabay na dokumento sa estratehiya ng bansa para sa kaunlaran ng bansa. Ang aksyon para sa pangangalaga ng ecosystem,halimbawa ay,komprehensiv:forest at upland,coastal at marine,urban ecosystem,fresh water,lowland at agrikultural,mineral at biodiversity.

      Ang kagubatan,saklaw ng Statistics noong taon 2004 ay gumamit ng mga satellite imageries na kinuha noong 2002 at 2003.Ang resulta nito ay nagsasabing ang natitirang kagubatan ay umaabot sa 7.2 milyon  hektarya o 24 na porsyento ng kabuuang kalupaan ng bansa.Ito ay 0.71 milyong hektarya o 11 porsyentong mas mataas kaysa sa pinagkunang record noong 1998 na umaabot sa 6.5 milyon hektarya.Ang bilang ng prinoklamang Protected Areas (PAs) sa ilalim ng NIPAS ay patuloy na lumalawak.Mula 83 prinoklamang PAs noong 2000,at bilang ng PAs noong 2006 ay tumaas sa 103.Mayroon ding pagtaas na nakompiskang flora mula 58 piraso noong 2002 at 600 piraso noong 2005.Ang bilang ng nakompiskang fauna ay tumaas din mula 175 noong 2002 hanggang 2,944 noong 2004.
     Ang produktibong coastal ecosystem ng Pilipinas at kabilang ang tirahan ay 25,000 kilometro ng coral reefs,sea grass at algal beds;289,890 hektarya ng mangrove at ibat-ibang produktibong pangisdaan na humigit sa 50 porsyento ng animal protein na ginamit sa bansa.
     Polusyon,ay problema pa rin ng bansa lalo na sa mga urban centers.Ang laki ng polusyon sa hangin ay patuloy sa pagtaas dahilan ng paglaki ng mga gawaing industrial,mga trapiko at malalaking bilang ng mga sasakyan, karamihan nito ay mga smoke-belching public utility vehicles. ang mga Pilipino ay nakagagawa ng 0.3 at 0.5 kg ng basura araw-araw sa mga rural at urban areas.Ibig sabihin ang bawat taong naninirahan sa Metropolis ay nakagagawa ng kalahating kilong dumi bawat araw.
     Ang isinagawang survey ng NSO ay nagmungkahi para sa safe drinking water at sanitary toilet facilities na unti-unting umunlad sa paglipas ng taon.Ayon sa 2004 ang Annual Poverty Indicators Survey (APIS). Ang safe drinking water ay lumaki mula 80.0 porsyento noong 2002 hanggang 80.2 porsyento noong 2004.Mababa ang proporsyon sa mga nabibilang sa mga mabababang 30 porsyento (65.4%) kumpara sa nabibilang sa pinakamataas na 70 porsyento income group (86.5%). Ang latest survey ay nagpakita na ang percentage ng mga gumagamit ng sealed water at closed pit type ng toilet facility ay 86.2 porsyento.Ito ay tumaas ng kaunti sa proporsyon noong 2002 (86.1%).
     Ang layunin ng MDG para sa taong 2015 ay siguraduhin na 86.8 na porsyento ng populasyon ay magkaroon ng safe water at 83.8 porsyento para sa sanitary toilet facility. Ayon sa 2004 APIS, ang para sa sanitary toilet facility na may 83.8 porsyento ay matutupad. Ang MTPDP 2004-2010 ay mas mataas pang target kaysa 2015 MDG. Ito ay 92 hanggang 96 porsyento safe drinking water at 86 hanggang 91 porsyentong sanitary toilet facilities. Ayon sa gobyerno sa taong 2002, humigit 588,853pamilya sa bansa ang karamihang naninirahan sa urban centers tulad ng NCR. Taong 2004, ayon sa gobyerno mayroong 675,000 informal na naninirahang pamilya o squatter sa buong bansa. Ito ay mas mataas ng 14.6 porsyento kaysa 2002. Humigit sa kalahati ang informal na naninirahan o 51.8 porsyento ay nasa NCR, Region 6, CALABARZON, at Region 5. Ang rehiyong may kaunting naninirahan ay nasa Region 1, CAR at MIMAROPA.

Bibliograpiya
            http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml

No comments:

Post a Comment