Sunday, January 16, 2011

Mary Dean Belnas

Matinding Kahirapan at Kagutuman

            Kahirapan? Ito ay isa sa mga dahilan kung bakit ang pilipinas ay hindi pa umuunlad. Sinasabing ito ay papaunlad na na bansa, ang tanong sa papaanong paraan? At sa anong aspeto? Ano nga ba ang magiging epekto nito sa bansa? Sa mga bata? May mga kalutasan nga ba ito?

            Ang  kahirapan ay isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit hindi umuunlad ang bansa. Sinasabing mahigit sa 30% ng mga bata sa papaunlad na bansa – higit 600 milyon ang nabubuhay na hindi humigit sa US $1 ang gastos kada araw. Ang pagbabawas ng kahirapan ay kailangang simulan sa mga bata. At bakit? Dahil ang mga bata ang pinakatinatamaan ng kahirapan. Sila ang nagdudusa o naghihirap dahil sa kakulangan sa makakain  na nagiging sanhi ng malnotrisyon. Tuwing 3.6 na segundo isang tao ang namamatay sa gutom. At kadalasan, tio ay mga batang edad 5 pababa. Sinasabing ang mga batang nakararanas ng malnotrisyon ay mas higit ang posibilidad na nakukuha sa maruming kapaligiran- tulad ng AIDS/HIV. Ang kahirapan ay may malaking kontribusyon sa malnotrisyon na nagiging sanhi din ng pagkamatay ng 5 tao sa isang papaunlad na bansa. Mahigit 300 milyong mga bata ang natutulog na walang laman ang tiyan. At mahigit 90% ang nakararanas ng pangmatagalang malnotrisyon. Ang mithiin at pagpapahalaga sa karapatan ay nawawala dahil sa tinatamasa buhay ng mga bata. Ang karapatang mabuhay,ang karapatang magkaroon ng malusog na pangangatawan ay hindi man lang sa kanila ibinigay at ang karapatang makapag-aral, makilahok sa mga gawaing pangkalusugan at kaligatasan laban sa masasama. Mahirap makatakas sa kulungan ng kahirapan lalong lalo na kung ito’y iyo ng kinagisnan. Ang kahirapan ang nagdadala sa mga bata sa isang kapaligirang makasisira ng kanilang pagkatao o debelopment.

            Kaya ang kailangan nating masugpo ang lumalalang kahirapan. Ang pinakasimula ng buhay ng bata ay kritikal. Hindi lang sa pamumuhay, ngunit maging ang kanyang pisikal, intelektwal, at emosyonal na debelopment ay naapektuhan. Kaya ito ay napakalaking hadlang sa mga bata sa pagkamit ng kanilang mga mithiin sa buhay at pagpapaunlad ng kanikanilang potensyal bilang isang bata. Dahil sila’y napapaloob lamang sa isang sosyodad na paikot-ikot lamang ang kahirapan at kagutuman.

            Ngunit ang pagkamit ng mga karapatan ng mga bata ay makakatulong upang tumigil na ang lumalalang kahirapan. Ang pagsupurta sa programa ng UNICEF ay napakalaking ambag na mabawasan ang porsyento ng malnotrisyon gaya ng, pagsusuplay ng ‘micronutrients’- iron at vitamin A, at breastfeeding sa mga nag-aalaga ng bata. Ang pananatili ng bata sa mundo ay masasabing produktibo at matagal, ito rin ang magbibigay sa kanila ng kaisipang ang mundo ay maytaglay na pagkapapantay-pantay na karapatan, tahimik at masayang sosyodad.

             Bibliograpiya

             http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml

1 comment:

  1. Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
    For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

    ReplyDelete