Sunday, January 16, 2011

Jaxel Jalmasco


UNITED NATIONS MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS
(Goal 2: Achieve Universal Primary Education)


            Sa kasalukuyang panahon ay may mga malalaking suliranin ang iba’t ibang bansa na nauuwi sa isang suliraning pandaigdig. At may mga nagnanais na wakasan na ito. Ngunit papaano? Kung ang saklaw na nito ay ang lahat ng bansa sa mundo. Mga halimbawa nito ay ang kahirapan, mga malalang sakit na wala pang lunas, edukasyon at iba pa. Kaya naman noong setyembre 2000 taong bagong milenyo ay naglunsad ang United Nations ng kmpanya laban sa mga suliraning ito at nabuo nga ang Millennium Development Goals (MDG). At ito nga ay may walong layunin:: mapuksa ang kahirapan, makamit ang universal primary education, itaguyod ang gender equality, mapababa ang bilang ng namamatay na sanggol, mapabuti ang kalusugan ng mga ina, masugpo ang mga sakit, siguraduhin ang proteksyon ng kalikasan, at palakasin ang global partnership para sa kaunlaran. Ang MDG ay naglalayong mapaunlad ang ekonomiya ng mga pinaka-mahihirap na bansa sa buong mundo. At ang UN nga ay sumumpa na makakamtan ang walong layunin pagsapit ng 2015.

        Ang focus ng sanaysay na ito ay tungkol sa pangalawang layunin(makamit ang universal primary education) na may kaugnayan sa pangatlong layunin (itaguyod ang gender equality). Ito ay tumatalakay sa problema sa edukasyon at sa pagsugpo nito ay masusugpo rin ang mga suliraning kaugnay sa pangatlong layunin. Ayon sa survey, sa bawat 100 na batang lalaki na hindi nag-aaral ay mayroon ding 117 na batang babae na kapareho ang sitwasyon. Ipinapakita lamang ng survey na mas malaki ang tsansa ng mga batang babae na maekspows sa iba’t ibang kapahamakan katulad na lamang ng pang-aabuso, child labor, at mga sakit. Kung sila ay makakapag-aral, magkakaroon sila ng pagkakataong makaiwas sa mga ganoong sitwasyon at sila ay lalaki sa isang ligtas na kapaligiran na may sapat na paggabay at may pagkakataon silang makisalamuha sa iba’t ibang tao sa maayos na paraan. Kung ang mga batang babae ay makakapag-aral, malaki ang tsansang makahanap sila ng mabuting asawa at magkakaroon ng maayos na pamilya. Ngunit papaano sila magkakaroon ng sapat na edukasyon kung sila ang unang pinapatigil sa pag-aaral kung kulang sa pagpapaaral ang kanilang mga magulang at hindi ang mga kalalakihan. Dahil sa sila ang mas maaasahan sa mga gawaing-bahay.

        May pananagutan din ang mga paaralan kung bakit ng mga bata na pumasok para mag-aral, rio ay adhil saw ala silang sapat na fasilidad, malinis na mga palikuran at pati na rin malinis na tubig na maiinom. At sa mahihirap na bansa tulad ng Pilipinas, lalu na malaki ang populasyon ay hindi kayang tugunan ang mga ganoong pangangailangan lalu pa’t napakarami ng mga mag-aaral na pumapasok.

        Kaya naman nagbigay ng tulong ang UN upang maibsan ang sakripisyo ng mga mag-aaral. Katulad na lamang ng “Go Girl! Education For Every Child” Campaign na nagpapalawak ng kamalayan ng mga bata na dapat silang makapag-aral lalu na ang mga babae. At sila ay gumastos ng 233 milyong dolyar para lamang sa proyaktong ito. Sila rin ay tumulong sa mga bansang kasapi nila sa paggawa at pagpapatupad ng mga batas ukol sa edukasyon, isa na nga dyan ang pagpapababa ng tuition fees. Tumulong din sila upang labanan ang mga sakit at epidemya na maaaring maging sanhi ng hindi pagpasok ng mga bata sa paaralan.magbigay rin sila ng mga tulong para sa suplay sa paaralan, malinis na tubig, mga palikuran ay mga “back to school programs” sa panahon ng mga kalamidad upang hindi matigil ang pag-aaral ng mga bata pagkatapos ng mga kalamidad.

        Dahil sa mga programang ito ay nagkaroon ng pagbabago sa bilang ng mga batang hindi pumapasok sa paaralan. Noong 2005 nga ay naitala na 100 milyong bata na lamang sa buong mundo ang hindi nag-aaral kumpara sa 115 milyon noong 2001. At kung magiging konstant ang pagbaba ng kanilang bilang, malamang ay makamit ng UN ang kanilang layunin.

        Ang pangalawang layunin na ito ay napakalaki ng maitutulong sa boung mundo at ito ay magdadala sa atin upang makamit ang iba pang mga layunin ng MDG. Katulad na lamang ng Kahirapan, kung ang mga bata ay magkakaroon ng sapat na edukasyon ay tiyak namang makahahanap sila ng maayos na trabaho at hindi sila maghihirap pagdating ng panahon. Kung lahat naman ng mga bata ay makapag-aaral ay magkakaroon ng pagkapantay-pantay sa kasarian at dahil na rin sa may sapat na kaalaman ang mga babae ay mapapaunlad ang kalusugan ng mga nagbubuntis at maiiwasang mamatay ang mga sanggol na kanilang dinadala sa kanilang sinapupunan.maiiwasan din ang mga malalang sakit tulad ng HIV/AIDS, malaria, at iba pang sakit.at sa pangkalahatan ay magbubunga ito ng pag-unlad. Kung maunlad ang isang bansa ay hindi magdadalawang-isip ang ibang bansa na mag-invest ng kanilang mga resources na mauuwi na man sa pandaigdigang pagkakaisa. 

Bibliograpiya

www.undp.org/mdg/
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals#Goal_2:_Achieve_universal_primary_education
http://www.undp.org/mdg/goal2.shtml

No comments:

Post a Comment