Thursday, January 20, 2011

ERIC D. DOMANAIS


GOAL 6: LABANAN ANG HIV/AIDS, MALARIA AT IBA PANG SAKIT

           

            Ang mithiing pangkaunlaran ng milenyo ay isang malaking alarm clock sa mga gising at nagtutulug-tulogan at salamin sa mga nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating paligid. Mga pangyayari tulad ng malaria, HIV/AIDS at ibang mga sakit. Ang mga mamhihirap ang unang-unang apektado ng malaria sa kadahilanang kung minsan ay naninirahan sa mga lugar na madaling kumakalat ang malaria at walang mga panangga. Mababa  ang porsyento ng mga kabahayang gumagamit ng ITN o Insecticide Treated Nets, isang porsyento lamang, sa kadahilanang ang mga ITNs ay mahal o di kaya ay wala pa sa naturang lugar.
            Ang mga buntis ang kalimitang dinadapuan ng sakit na ito sapagkat ang pagbubuntis ay nakapagpababa ng immunity, kung kaya’t nadaragdagan ang bilang ng mga nagkakasakit, nagkakaroon ng malalang anemia at pagkamatay. Sa mga batang hindi naiupanganak dahil sa maternal malaria dumami o dumarami ang bilang ng mga kasong abortion, still birth, premature delivery at mababang timbang pakapanganak-nagiging sanhi ng child mortality..
            Ang mga buntis lalung-lalo na ang unang pagbubuntis pa lamang ay kailangan at pwedeng uminom ng gamut para mapigil at makontrol ang malaria.     
Ang UNICEF kasama ang United Nations Development Programme(UNDP) at World Bank ay sumali sa programa ng World Health Organization(WHO) noong 1998 na naglalayong ibsan at bawasan ang problemang ibinibigay ng sakit na ito. Ang UNICEF kasama ang grupo ng mga donors, international organizations, private foundations, academic institutions  at iba pa ay nagtulung-tulong para makontrol ang malaria.
Ang bilang ng mga bansang may mga kasong HIV/AIDS ay tumataas partikular sa Europa at Asya, maging sa Tsina at India, sa Africa at ang 17% para sa 7 pang bansa ang pinakamataas ang bilang sa pangkalahatan. Habang 7% naman ng mga tao na nangangailangan ng ARVT (Antiretroviral Treatment) ang may access sa mga gamot. Ang insidente ng TB o tuberculosis, na konektado sa sakit na HIV/AIDS ay naging triple sa Africa at sa ibang parte naman ng bansa ay 75% ng taong may HIV ay mayroon ding TB.
            Sa kalagitnaan ng taong 2005 ang WHO at UNICEF ay naglabas ng report tungkol sa dumadaming bilang ng mga kabahayang gumagamit at may ITNs datapwat marami pa rin ang naitalang nagkakasakit at pagkamatay parti=ikular ang mga bata eda 5 pababa. Ang malaria rin ay pumapatay ng bata kada 30 segundo sa buong mundo. Ang sakit na ito ay walang awa kung pumatay lalo na kung ang pasyente ay mahirap  at walang mga makabagong kagamitan. Ang TB, malaria, HIV/AIDS at polio ay isang malaking threat sa milyung milyong tao lalung lalo na sa mga bata.    

No comments:

Post a Comment