Thursday, January 20, 2011

Jordan Doroja

Pagsugpo sa Kahirapan at Gutom
 Ang sobrang kahirapan at gutom ay sanhi ng kakulangan ng trabaho at ng napakababang suweldo na kailangan upang ipantustos sa mag-anak.
 Ayon sa 2010 Philippine progress report sa Millennium Development Goals nagkaroon ng pagbaba ng rate ng may mga mababang suweldo sa 13.5% ng 2003 mula sa 24.3% noong 1991.Dahil ito sa 0.90% na taonang pagbaba mula 1992 hanggang 2003.Umaasa ang MTPDT na maibaba pa ang rate na ito sa 8.98% noong 2010.Subalit kung susuriin ang 17 na rehiyon sa pilipinas tatlo lamang dito ang may mas mababang porsiyento ng kahirapan kaysa sa pambansang average. Habang ang 14 na rehiyon ay may mas mataas na porsiyento ng kahirapan kaysa sa pambansang average, at ito’y pinangungunahan ng CARAGA na may 47.1%, pumangalawa ang ARMM na may 45.4% at ikatlo ang Region 9 na may 44%.Dahil dito mas nangangailangan ng malaking pondo at resources ang mga rehiyong may mataas na porsiyento ng kahirapan upang masolusyonan ang hindi pagkakapantay-pantay ng mga rehiyon. Dapat din ay mas mabigyang importansya ang pagaaral sa mga rehiyong ito upang makakuha ng mas magandang buhay ang pamilya.Ngayong naaprobahan na ang 2k12 mas mapapadali ang pagkakaroon ng trabaho ng mga magtatapos sa 5th at 6th year ng hayskul dahil dito sila  mabibigyan ng kaalaman sa trabaho na may mataas na akreditasyon ng TESDA. 
Isang napakalaking epekto ng kahirapan ay ang gutom at malnutrisyon lalo na sa mga bata.Mula 1991 hanggang 2003 ay nagkaroon ng pagbaba  ng bilang ng pamilyang hindi kumakain ng sapat mula 69.4% patungo sa 56.9%. Layunin ng ating pamahalaan ang 34.7% na pagbaba sa taong 2015 na nangangailangan ng 1.85% na taonang pagbaba. Bumaba din ang posiyento ng mga underweight na mga bata mula sa 30.6% ng 2001 patungo sa 26.9% ng 2003. Habang ang target para sa 2015 ay ang 17.25% na pagbaba na nangangailangan ng 0.74% na pagbaba bawat taon.
Ayon sa report na ito masasabing ang kabuuan ng pagsugpo sa kahirapan ay progresibo sa kabila ng hinaharap na krisis ng ating bansa .Hindi man mabilis ang pag-unlad mahalaga pa ring umuunlad ang ating ekonomiya.
Bibliograpiya

No comments:

Post a Comment