Thursday, January 20, 2011

Tiburcio Halcon

Achieve Universal Primary Education

Isa sa mga hangarin ng MDGs o Millennium Development Goals ay ang makamit ang universal primary education. Sinasabi ditto na dapat sa taong 2015, dapat matiyak na bawat bata sa buong bansa, babae man o lalaki ay makapagtapos ng full course sa primaryang edukasyon. Ang edukasyon ang pinakamahalagang dapat makamtan ng bawat tao kaya kailangan itong pagtuuna ngpansin ng gobyerno lalo na ngayon sa pamumuno ni Pangulong Benigna Aquino III. Para sa bawat magulang, lalo na sa mga mahihirap, edukayon ang tanging magandang maipapamana nila sa kanilang mga anak. Ngunit ayon sa 2007 NEDA Report on Philippine Progress on MDGs, lumalabas na malabo itong matupad ng Pilipinas kahit  isa ang Departmant of Education sa may pinakamataas na pondo. Sinabi ni Paderanga na ginagawa na lahat ng administrasyong Aquino upang masolusyunan ang mga problemang kinakaharap ngayon ng ating bansa kabilang na ditto ang edukasyon. Kahit sinabi na ni Paderanga na ginagawa na ng administrasyong Aquino ang lahat ay hindi pa rin sumasang-ayon ang 2007 NEDA Report on Philippine Progress on MDGs na makakamit an gating adhikain sa taong 2015.
Ayon sa aking nakalap na impormasyon tungkol ditto, nalaman ko na hindi pala ganun kadaling solusyunan ang mga problemang kinakaharap ng ating bansa isa na dito ang kakulangan sa edukasyon ng ibang mga bata particular na sa mga mahihirap. Ang edukasyon ang napakagandang pamana ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Kaya dapat tayo, bilang mga mag-aaral, ay dapat gawin natin an gating mga tungkulin upang makamit natin an gating mga pangarap ng sa gayon  ay matulungan natin an gating mga magulang dahil sa kabila ng hirap at pagod na kanilang pinagdaanan ay nakuha pa nila tayong bigyan ng magandang edukasyon. At ang hinahangad natin at ng gobyerno na mas lalong mapaganda at mapaunlad ang edukasyon aykailangang mawal ang mga taong gahaman sap era na nagnanakaw ng pondo na dapat ay ginagamit sa pagpaunlad ng mga pasilidad ng bawat paaralan. Sa ganitong paran, magkakaroon tayo ng magandang edukasyon dahil mapagtutuunan  na ng pansin ang edukasyon n gating gobyerno, at matutupad na ng gobyerno ang hangaring nakapaloob sa MDGs patungkol sa edukasyon.

Bibliograpiya
http://www.un.org/millenniumgoals/education.shtml

No comments:

Post a Comment