Thursday, January 20, 2011

Julie Ann Fortes

Maternal Morbidity
            “Hundred of thousands woman die each year from cause related to pregnancy and childbirth.”
            Ang maternal health ng isang kritikal na usapin sa buong mundo. Ang maternal health ay kalagayan ng isang babaeng buntis, panganganak, at pagkatapos manganak. Habang sa iba ang pagiging ina ay isang positibo at napakagandang karanasan, karamihan naman sa kababaihan ay nagsasabing ang pagbubuntis ay kaakibat ang paghihirap, masamang kalagayan ng kalusugan, pagkakasakit at maari ring kamatayan. At ito ang tinatawag na maternal morbidity at mortality na dahilan ng hemorrhage, infection, high blood pressure, unsafe abortion, at obstructed labour. Ayon sa statistics,  342,900 ang babaeng namamatay bawat taon na may kaugnayan sa pagbubuntis at panganganak. At ayon sa DOH Maternal Mortality by cause report, inilabas noong  June 2009, 29% ang bumubuo sa hypertensyon bilang dahilan ng maternal deaths, at ang partum hemorrhage ay 15%.
            Isa sa mga layunin ng MDG ay mapaunlad ang Maternal Health, mabawasan ang maternal morality ratio, at makamtan ang daan tungo sa mas malawak na kaalaman sa reproductive health. Ang maternal death ay maaari ring maiwasan sa pamamagitan ng pag-iingat at pagsunod sa mga dapat gawin. Kailangan rin ang malawak na kaalaman ukol sa pagbubuntis.
            Noong ika-26 ng Mayo 2010, ang Pilipinas  ay nagdesisyon na simulan ang isang programa sa pakikipagsanib pwersa ng UNFPA upang sanayin ang midwives sa pagkakaroon ng kakayahan sa pagsalba ng buhay upang mabawasan ang maternal deaths. Ayon kay Rosalie Paje, division chief of the family health office under the Department of Health (DOH), ang pagbibigay ng malawakang pagsasanay sa pagsalba ng buhay ay maiiwasan ang maternal deaths ng 80%,kung kaya’t ang midwives ay ginagampanan ang pinakamahalaga at pinakamapanganib na tungkulin sa pagbibigay ng maternal healthcare.
            Ayon sa 2007 UN Development Programme (UNDP) Philippines Mid-term progress Report on the Millennium Development Goals (MDG), sa 100,000 na buhay ay mayroong 209 na namatay dahilan sa maternal mortality noong 1993, at 162 ang namatay noong 2006, ngunit hindi ito ang inaasahan ng MDG at gusto nilang maabot ang 52 na bilang ng namamatay sa ganitong kadahilanan.
Bibliograpiya

No comments:

Post a Comment