Thursday, January 20, 2011

Katrina Cortel


Millennium Development Goals: Child Mortality
Bawat bansa’y may kinakaharap na mabigat na sulirain ngunit bawat bansa’y handang gawin ang lahat para lamang masulusyonan ito. Mahirap maabot ang kaunlarang pang-ekonomiya na inaasahan ng bawat bansa kung ito’y may kinakaharap na mga problema. Kaya’t tayo na’t  makiisa at gumawa ng mabubuting hakbang,mga desisyon at paraan g sa gayon ang tagumpay na hinahangad atin ay atin ring makamtan.
Isa lamang ang bansang Pilipinas sa mga bansang nakararanas ng matinding suliranin sa iba’t ibang aspeto nng pamumuhay  ngunit hindi maikakaila na kahit ibang bansa’y  nakakaharap din sa iba’t ibang  problema. Dahil dito’y napagkasunduan ng mga nagkakaisang bansa namagpulong pulong ang bawat kinatawan para sa isang “Millennium Summit”. Umabot sa mahigit na isang libong kinatawan ang dumalo sa mahigit na isang daanng bansa. Ang pagpupulong ay ginannap noong 2000 upang talakayin ang iba’t ibang isyu gaya ng kahirapan,pang kapaligiran, karapatang pantao, at ang kalusugan. Ang pagkakaaproba sa MDG’s ay ang naging resulta ng pagpupulong na naganap.
Ang MDG’s (millennium development goals) ay nagpapaliwanag  na bawa’t bansa’y may karapatan sa pagkakapantay-pantay at kalayaan. Ito’y naglalayong mahikayat ang  bawat bansa para sa kaunlaran sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kondisyong pang-ekonomiya ng mga mahihirap na bansa. Ito rin ang naglalayong makapagbigay ng mga adhikain at mga batas na kailangang ipatupad sa bawat bansa. Ito’y binubuo ng walong adhikain at layunin  na nakatuon sa pangdaigdigang pagkakaisa tungo sa kaunlaran. Anng kanilang walong layunin ay ang pagbibigay solusyon sa matinding kahirapan at gutom, pagbibigay ng pandaigdigang edukasyong primarya, pagkakapantay-pantay ng bawat isa, pagpapababa ng child mortality rate at pagpapaunlad ng pangdaigdigang pagkakaisa. Lahat ng ito’y tumatalakay at nakatutulong upang madaling malutas ag suliraning pang-ekonomiya ng iba’t ibang bansa.
Ang child mortality rate o maari ring tawaging under five mortality at isa sa mga adhikain ng MDG’s. ito’y tumutukoy sa bilang ng namamatay na mga bata na wala pag limang taong gulang. Malaki ang naitulong g MDG’s sa pagpapababa ng bilang ng child mortality noong 2009 kumpara noong 2008. Noong ring mga nakaraang taon ay bumaba ito mula 6.8% noong 2007 tungo sa 6.0% noong 2009. At 103% noong 1990 tungo sa 79% noong 2006. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago at pagbaba ng bilang ng child mortality sa Latin America at Caribbean noong 1990 at 2006 ma binaba ng halos 50%. Bumaba rin ang mortality rate sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na bansa. Gaya na lang na mga mahiharap sa India at tatlong beses na mas marami kaysa sa mga mayayamang bata.
Ayon maman sa World  Health Organization, ang pinakapangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga bata ay ang sakit na pneumonia, malaria, measles, at HIV. Ngunit ang malnutrisyon ay nakadaragdag din sa mahigit 1/3 ng pagkamatay. Sinasabing sa limang segundo, isang bata ang namamatay, 700 kada oras , 16,000 kada araw 6 milyon kada taon. 2/3 sa mga kaso ng pagkamatay ay maaaring iwasan, gaya sa pananaliksik, nagagamot ito sa pamamagitan ng mga gamot at kalinisan ng pangangatawan ng baway bata.
Ang UNICEF ay isang samahan na tumutulong sa paglutas ng mga suliraning ito. Sila’y tumutulong sa pagbibigay solusyon g pagkalusugan gaya ng pagbibigay ng mga gamot, bitamina at pagpapanatili ng malinis a tubig at tubig na walang dalang sakit. Sila’y tumutulong kasama ang pamahalaan   upang matupad ang hangaring Millennium Goals 4 at 7. Tumutulong din sila samga bata sa pag-aaral. Sa 60 taon ng pagbibigay n g benipisyo ang UNISEF ay nagbibigay din ng mga bitamina  na nakatutulong sa pagbawas ng child mortality rate. Bumawas ng 50% ang mortality rate noong 1960 at 2002. Marami ring bansa ang umunlad na at ang 2015 Goal sapagpapababa ng mortality ay kanilang maaasahan kug mapapanatili nila ang “reduction rate” ngunit ang 91 bansa ang lalo pang tumataas ang kaso ng child mortality simula noong 1990 gaya ng bansang Africa at Iraq. Ngunit kahit papaano’y ang Millennium Goals ang nakatulong ng malaki upang mapababa at mabawasan ang bilang ng child morality rate sa ating bansa.
Maraming paraan ang magagawa natin para maisakatuparan ang mga suliraning ating kinakaharap. Ang pagtutulungan at pagkakaisa ay ang pinakamabisa paring paraan. Tayo’y magtulungan sa bawat pagsubok dahil bawat suliranin ay may solusyon. Sa tulong ng edukasyon, lahat ay magiging madali para sa ating lahat. Tayo na’t magkaisa sa pag-abot ng pandaigdigang pagbago tungo sa kaunlaran.   

Bibliograpiya
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_goals
http://en.wikipedia.org/wiki/Child_Mortality

No comments:

Post a Comment