Thursday, January 20, 2011

Mary Joy Janoras

Millennium Development Goals… Daan sa Pagbabago

            Dumarami na ang bilang ng mga bansang patuloy na nahaharap sa malalaki ngunit pare-parehong suliranin. Mga suliraning bagamat binibigyan ng labis na pansin at nilapatan ng mga solusyon ay hindi parin lubusang maresolba. Mga suliraning kinabibilangan ng mga usaping pangkabuhayan ng bansa, mga isyung pang-edukasyon at maging sa pangkalusugan.
            Noong Mayo, taong 2000, naganap ang isang malaking pagpupulonng sa pagitan ng mga kinatawan ng halos isang libong pampribado at pampublikong organisasyon mula sa mahigit isang daang mga bansa. Dito tinalakay ang mga problemang kasalukuyang kinakaharap ng maraming bansa, ang mga solusyong nararapat na gawin at kung paano isasagawa ang mga hakbamnging ito. At ito ang naging hudyat upang mabuo ang  Millennium Development Goals.
            Ang MDGs ay halaw sa Millennium Declaration na binuo ng mga nagkaka-isang mga bansa. Ang deklarasyong nabanggit ay nagisigurong napapangalagaan ang karapatan ng bawat indibidwal sa dignidad, kalayaan, pagkakapantay-pantay at sa mas maayos na antas ng pamumuhay. Nabuo ang  MDGs at nilagdaan noong Setyembre 2000. May walong adhikaing nakapaloob sa MDGs, dalawampu’t isang target plan at may mga hakbangin kung paano ito matatamo para sa darating na 2015.
            Una sa listahan ng MDGs ang pagnanais na tuluyang matapos ng labis na pagkagutom at ang kahirapang nararanasan ng halos lahat na bansa. Naroon ang makalahati ang bilang ng mga taong kumikita ng hindi hihigit sa isang dolyar sa loob ng isang araw, pati na ang bilang ng mga nagugutom at ang magkaroon ng disenteng trabaho para sa lahat.
            Sa nakalipas na halos labing isang taon, unti-unting naisasakatuparan ang adhikaing ito ng MDGs. Halos nangalahati ang bilang ng populasyong naghihirap ng labis mula noong 1981 at karamihan dito ay naganap sa Silangan at Timog Asya. Isa ang bansang China sa matagumpay na naibaba mula sa 452 milyon hanggang sa 278 milyon ang bilang ng kanilang populasyon na nakakaranas ng labis na kahirapan. Sa ilalim ng administrasyong Arroyo pinag-ukulan ng pansin ang pagpapababa sa antas ng kahirapan at tinawag itong Medium-Term Philippine Development Plan (MTPDP) 2001-2004. Naging pokus nito ang pagpapa-unlad sa mga rural na lugar at mga lokal na sector ng gobyerno. Ayon sa Family Income and Expenditure Survey noong 1997, bumaba mula 49.3%  ng populasyon, noong 1985, hanggang 40.6% noong 1994 at naging 36.8 noong 1997 ang antas ng kahirapan sa ating bansa.
Ngunit  hindi maikakaila ang mga pagsubok sa MDG’s,tulad sa Pilipinas na taon-taon halos ay lalong nalulubog sa kumunoy ng kahirapan ang mga Pilipino. Marami paring pamilya ang hindi nakakakain ng tatlong beses sa loob ng isang araw at kung mangyari man ay hindi rin sasapat para sa kanilang kumakalam na mga sikmura. Hindi rin maitatatwa ang dami ng mga batang may edad mula lima pababa ang kulang sa nutrisyon dahil sa hindi sila pinag-uukulan ng sapat na pansin. Noong 2005, naitalang 17 milyong Pilipino ang malnourished at kulang sa nutrisyong kailangan ng kanilang katawan. Ayon sa isang survey, noong 2003, halos 11 milyon ng populasyon sa Pilipinas ay mahihirap, at karamihan nito ay nasa timog na parte ng bansa.
            Dahilan ang mga ito upang mabuhay ang pangambang hindi matatamo ang MDGs sa papalapit ng 2015, idagdag pa ang krisis pangkabuhayan at pang-ekonomiya. Kaya di nagtagal ay binuksan ang ideyang muling bumuo ng mga mas epektibong paraan upang masiguro ang katuparan ng MDGs. At bilang panimula nagsagawa ang Overseas Development Institute ng isang malawak na pananaliksik.
            Totoong mahirap matamo ang mga nakasaad sa Millennium Development Goals at tiyak na maraming pagsubok ang kailangan munang malampasan bago makamit ang mga ito, subalit kung ang lahat ay makikipagtulungan walang dudang magtatagumpay ang planong ito. Kailangang makiisa an lahat di lang ang mga lider ng bansa kundi pati ang mga ordinaryo’t mga mayayamang mamamayan nito, sa loob ng natitirang apat na taon bago ang 2015 tiyak na matatamo hindi lang ang isa bagkus ang walong pagbabagong pinakaaasam-asam at pinaka-hihintay ng lahat.
Bibliograpiya
http://www.apmforum.com/columns/orientseas49.htm

No comments:

Post a Comment