Thursday, January 20, 2011

ANNALYN ESTILLERO

ERADECATE EXTREM POVERTY AND HUNGER

Bakit nga ba maraming tao ang nagugutom sa isang bansa?
Paano ito mababawasan? Ilang porsyento ang mga nasa magandang buhay na nakakakain ng tatlong beses sa isang araw o mahigit pa.
Ang kahirapan ay naka depende lamang sa pamamalakad ng isang tao.Bawat tao ay may karapatan mabuhay,simula nung sinilang tayo dito sa mundo ay may plano na ang diyos sa atin.Nag simula ang kahirapan sa pag-uugali ng isang tao,kung ang isang tao ay tamad at walang pangarap sa buhay,limitado o imposibleng makaahon sya sa kahirapan.Kumpara sa taong masipag at may mga pangarap sa buhay ,possible na makakaahon sya sa kahirapan.
Isa pang dahilan ng kahirapan sa isang bansa ay naka depende din sa ekonomiya,kapag mahina ang ekonomiya ng isang bansa ,maraming tao ang mawawalan ng trabaho o pag kakakitaan.
Tinalakay sa Wikipedia,dumarami ang nagugutom sa kadahilanan na rin ng pag-lobo ng populasyon,pamilyang madami kahit hindi na kayang suportahan ang kanilang pangangailangan,sa araw-araw.At ayon ditto lumalaganap pa ang mga underweight limang taon pababana mga bata.Sino ba ang dapat sisihin sa mga problemang ito?
Ayon s aking nakalap na impormasyon mula sa internet na mas dumarami pa ang nagugutom ,noong nakaraang 2010 kumpara sa mga nag daang taon.Dahil sa pagtaas ng mga pangunahing bilihin kaya lumalala pa ang mga nagugutom sa isang bansa.
Nag patupad ng BANTAY BATA PROGARM para sa mga malalaking pamilya ay pwede nilang ipagkatiwala ditto upang matustusan ang mga pangangailangan.At ang pundo na ginagamit dito ay nag-mula din sa gobyerno.May pinatutupad ding mga eskular para sa aktibong bata sa pag-aaral ay mabawasan ang mga kailangan sa paaralan.Dahil ditto,mababawasan na ang kahirapan sa ating bansa.

No comments:

Post a Comment