Wednesday, January 19, 2011

Marycon Destreza Meriballes

ABORSYON

Bakit marami ang nag papalag-lag? Ito ba talaga ang solusyon?

Sa ngayon karaniwan nang tinatawag na pinakamadaling solusyon ang abortion sa di-ninanais at wala sa planong pag bubuntis. Ayon sa isang artikulong aking nabasa; na sa pag-aaral noong 2007 ay nasa 43 milyon ang tinatayang nag palaglag sa buong daigdig noong taong 2003. Ang mga ito ay galing sa ibat-ibang lahi, nasyonalidad, relihiyon, at iba-iba rin ang kalagayan sa buhay, edukasyon, at edad mula bata hangang matanda.

Ang mga taong nag papalag-lag ay may ibat-ibang dahilan kung bakit nila ito ginagawa, tulad na nga lang ng problema sa pera, bigong relasyon o kaya naman ay dahil sa pang aabuso ng kapareha. Pero kahit anumang sitwasyon ay talagang mahirap o hindi madaling desisyon ang pagpapalag-lag. Kadalasan mabigat sa loob ang ganitong sitwasyon.

Ang pagpapalag-lag ay nakaka apekto din sa kalusugan ng isang indibidwal, lalo na sa mental nitong kalusugan.

Ipinakita ng isang report ang resulta ng apat na pag susuri ng “South Dakota Task Force to Study Abortion(2005)” na ang mga nag papalaglag ay madalas dumanas ng ibat-ibang problema sa isip kumpara sa mga hindi nagpalaglag. Isang doctor din ang nag paliwanag tungkol sa epekto sa mental na kalusugan ng isang nag papalag-lag , siya ay si DRA.Priscilla Coleman. Ayon sakanya nagiging malinaw na uli ang isipan ng isang babae at madalas nakokonsinsya sila, nalulungkot at nagsisisi sa ginawa nilang pag papalag-lag. Kadalasan sa mga taong nag papalag-lag ay nagsisisi dahil naiisip nila, kung may buhay naba ang ipinalag-lag nila.

Ngunit ang tanong, tlaga nga bang may buhay na ang ipinalag-lag o ito ay mga tissue lamang na tinatangal sa sinapupunan ng isang ina?

Ang susunod na kunklosyon ay isang patunay na ang bata sa sinapupunan ay may buhay na kahit ito ay nag sisimula palang mabuo.

Ayon sa aking nabasa, nag sisimulang mabuo ang embrayo sa panahon ng pag-lilihi at kapag ang ovum o selulang itlog ng babae ay nagiging pertilisado dahil sa similya ng lalaki, at sa loob lamang ng limang lingo ay naroon na ang pundasyon ng nervous system ng isang bata pati ang utak nito ay naroon narin, ang puso din nito ay tumitibok na ng 80 beses sa loob ng isang minuto at ito ay nag bobomba na ng dugo sa mga ugat. Kaya masasabing ang sangol ay isa nang tao simula pa lamang sa pag lilihi ng kanyang ina.

Kaya napakasakit isipin na pinatay mo ang sarili mong anak dahil sa mga maka sariling dahilan, at para sa kabutihan ng sarili.

Sa mga katulad kung kabataan at sa mga ina na hindi sa plano ang pagbubuntis, kailangan tangihan ang aborsyon.

• HUwag maging padalus-dalus , mas mabuting gumawa ng praktikal na plano.
“Ang mga plano ng masikap ay tiyak na mag dudulot ng kapakinabangan, ngunit ang bawat padalus-dalus ay tiyak na patungo sa kakapusan.”(Kawikaan 21:5)


• Tandaang buhay ang nasa sinapupunan.


• Resulta ng pagkatakot sa tao / huwag matakot o padala sa pang gigipit ng iba.
“Ang panginginig sa harap ng tao ang siyang nag-uumang ng silo, ngunit siyang nag titiwala sa diyos ay pinag sasangalang.”(Kawikaan 29:25)


• Mabuti ang pakikipag-kaibigan sa diyos.Sapagkat siya ang tumutulong satin upang lumakas ang ating loob at makagawa tayo ng mabuting desisyon. At lagi nating tandaan na ang diyos ang nag bibigay buhay sa ating lahat at wala tayong karapatan para ay putulin ito.
“Ang matalik na kaugnayan sa diyos ay nauukol sa mga natatakot sa kanya.”(Awit 25:14)


• Walang pinag sisisihan.
Ang tumangi sa aborsyon ay hindi binabagabag ang budhi at hindi naka darama ng matinding lungkot at pang hihinayang.www.watchtower.org
“June 2009 issued gumising!”

No comments:

Post a Comment