Wednesday, January 19, 2011

Nicko Furaque

Pagsugpo ng Kahirapan Dito sa Pilipinas

Masasabi mo bang naghihikahos ngayon ng husto ang Pilipinas?Anu-anong mga lugar dito sa Pilipinas ang naghihirap?Bakit marami pa rin ang mga iskwater dito?
            Ang matinding kahirapan ay masasabi natin na ito ay tumutukoy sa proporsyon o bilang ng pupolasyon o pamilya na namumuhay base sa dami ng pagkain na kanilang kinakain sa pang-araw-araw.Ayon sa tala,taun-taon ay bumababa ang bilang o porsyento ng kahirapan dito sa Pilipinas.Sa aking palagay,bababa pa ng husto ang bilang ng kahirapan dito sa Pilipinas kung bababa rin ang bilang ng nabubuhay kada taon.Kung bumababa nga ang bilang ng kahirapan dito sa Pilipinas,bakit patuloy pa rin ang pagdami ng iskwater at pulubi na nagkalat dito sa paligid?
 Isa pang sanhi ng kahirapan ay ang pag-aasawa ng maaga.Dahil ang pag-aasawa ng maaga ay nakakadagdag pa ng populasyon.Habang tumatagal ay patuloy ang pagdami ng bilang na nag-aasawa ng maaga.At kung ganito ng ganiyo ang sistema ng pamumuhay dito sa Pilipinas ay patuloy rin ang pagdami ng bilang ng mga nagugutom na tao riyo sa ating bansa.Sa palagay n'yo,epektibo ba ang mga contraceptives para mapigilan ang pagdami ng populasyon dito sa ating bansa?Sa palagay ko ay marahil oo at marahil din ay hindi.Dahil maraming mga kabataan ang magtra-try dito.At kapag ganito na ang nangyari,maraming mga kabataan ang maadik sa sex at sa di kalaunan ay mabubuntis din na magreresulta sa pagdami ng populasyon.
            Sa ngayon,marami pa ring lugar dito sa atin ang nakararanas ng matinding kahirapan.Tulad na lamang ng Zamboanga,Mindanao,NCR,at CARAGA.Target ngayon ng pamahalaan na pababain ang bilang o proporsyon ng mga taong may kita ng kakaunti sa isang dolyar kada araw.At target din ng pamahalaan na pababain ang bilang ng mga taong nagugutom ng hindi aabot sa isang daang porsyento ng pangkalahatang kalusugan.Sana nga ay matapos na ang kahirapan dito sa Pilipinas ng sa gayon ay bumaba din ang bilang ng krimen dito sa Pilipinas.At dahil na rin sa kahirapan kaya laganap ang krimen dito sa ating bansa.  

            Bibliograpiya

           

No comments:

Post a Comment