Thursday, January 20, 2011

Edelyn Din

       
MILLENNIUM DEVELOPMENT GOAL’s
(Universal Primary Education)

          Ang Millennium Development Goals o MDG’s ay isa sa mga nanghihikayat para mas mapaunlad ang kondisyon para sa sosyal at pulitikal na aspeto ng  ekonomiya sa buong mundo lalong-lalo na sa mga mahihirap na bansa.galing ito sa millennium declaration na pinangunahan ng estados unidos. Ang pagpapatatag nito ay para ang bawat isa ay magkaroon ng sariling karapatan, magkaroon ng sariling kalayaan, pagkakapantay-pantay at hindi pagmalupitan ng kapwa tao. Ang MDG’s ay nagpopokus sa tatlong uri ng “human development”. Una ang “human capital”ito ay nagpapataas sa nutrisyon, kalusugan at edukasyo. Ang pangalawa naman ay angpagsasaayos ng mga inprastraktura ito naman ay para sa kaligtasan unang-una sa tubig na ating iniinum, sa mga enerhiya, teknolohiya, transportasyon, maayos na mga gusali ay maayos na kapaligiran. At ang panghuli ay ang pagpapataas  sa pulitikal na aspeto ng ekonomiya ito rin  ay para sa mga tao upang mabigyan ng karapatan sa pagbibigay ng opinion, mapalakas ang samahan para sa mga kababaihan, mapababa ang  bilang ng krimen at mabigyan halaga ang seguridad at kaligtasan ng bawat isa. Ito ay mayroong walong adhikain na pinangunahan ni Jeffrey Sachs.
         Pinili ko lamang ang ikalawang adhikain na ang nilalaman nito ay ang “Universal Primary Education” na kung saan sinisiguro nito na sa darating na 2015 ang mga kabataan maglalaki man o babae ay kailangan makumpleto  ang kanilang pag- aaral.  Base sa nabasa ko mayroong humigit kumulang na 100 milyong bata sa boung mundo ang hindi makapag- aral.
         Totoo nga na napakaraming bata ang hindi makapag- aral at makapagtapos sa kanilang pag- aaral. Nabasa ko na may mga ibat- ibang dahilan na nakakaapekto upang hindi makapag- aral ang isang bata. Isa na sa mga dahilang ito ay ang lokasyon…. Oo nga isa ito sa mga dahilan, kapag ang isang paaralan ay malayo sa kanilang tinitarahan napipilitan sila na lumiban sa klase at hindi na mag- aral. At kapag may sakuna nahihirapan rin silang pumunta sa paaralan kapag ang kanilang dinadaanan ay naapektuhan ng sakuna. Isa pang dahilan  ay ang halaga o ang bayarin sa paaralan. Maraming mga magulang na pinapahinto nila ang kanilang anak sa pag- aaral dahil sa kakapusan at dala na rin ng kahirapan. Sa panahon ngayon karamihan sa mga kabataan lalong-lalo na sa kolihiyo ay hindi makatapos, dahil sa hindi nila kaya ang pangmatrikula sa kanilang pinapasukan. Kabilang pa dito ang lenggwahe, dahil karamihan satin ay pumapasok sa paaralan na kailangan gumamit na tamang lenggwahe katulad na lamang ng Ingles at Filipino. Dahil dito marami sa mga bata ngayon ang nahihirapan sa mga lenggwaheng ito kahit sarili na lamang natin wika hindi pa nila maunawaan ng mabuti,.kaakibat sa dahilang ito ay ang hindi sapat ang nakukuha nilang kaalaman sa kanilang bahay kaya’t napapailitan silang hindi mag- aral. Kailangan na turuan na mga magulang ang kanilang mga anak sa ganitong lenggwahe,  upang hindi ito mahirapan ng husto sa oras na ito ay papasok na. Nararapat na ang  mismong mga magulang natin ay ang magsilbing unag guro sa ating bahay.
       Ilan lamang ito sa mga dahilan kaya karamihan sa mga kabataan ay hindi nakakapag- aral.
        Mayroon namang mga organisasyon na tumutugon ditto ilan sa mga ito ay ang Global Campaign for Education, Right to Education Project, UNICEF, Oxfam International, Save the Children, Peace Corps, United World Bank, Wold Food Program,Food and Agriculture Organization, Global Alliance for Improve Nutrition at ang paghuli ay ang Fast Track Initiative.Ito ang mga organisasyon na tumutugon sa Universal Primary Education ng MDG’s, para sa mga batang nag- aaral. Sila ang nagbibigay ng tulong sa mga paaralan na walang sapat na kagamitan sa pagtuturo. Halimbawa na lamang dito ay ang pagbibigay ng mga aklat, school feeding program at iba pa. Nakakatulong rin ito upang magkaroon ng sapat at tamang edukasyon ang mga bata sa kanilang pinapasukan.
        Sang- ayon ako sa MDG’s lalong- lalo na sa Universal Primary Education, dahil  sa ganitong sistema maraming kabataan ang hindi mahihirapan at maraming kabataan ang makakapag- aral  ng tama at hindi malaki ang kanilang gastos. At kung karamihan sa kabataan ngayon ay makatapos, madali silang makakahanap ng trabaho sa kanilang hinaharap. At dahil dito mas tataas ang ekonomiya ng ating bansa dahil na rin sa pagpapatupad nitong sinasabing MDG’s.  Kaya’t para sakin nararapat na maipatupad ang ganitong adhikain para maging maunlad ang ating bansa.

Bibliograpiya
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Primary_Education

No comments:

Post a Comment