Friday, January 21, 2011

Eury Hezyl D. Jasareno

Itaguyod ang kasarian na pagkakapantay-pantay at magbigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan

Maraming bata sa bawat bansa ang nabubuhay na walang sapat na nutrisyon, kaalaman, at proteksyon dahil dito maraming mga tao partikular na ang mga kababaihan ang nahaharap sa ganitong sitwasyon. Kaya naman isa sa Millennium Development Goal ay itaguyod ang kasarian ng pagkapantay-pantay at magbigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan.

Ayon sa aking pananaliksik, labing-pitong bansa  na may primaryang paaralan ay may bilang ng mga kababaihan na mababa sa walumput-lima pursyento. Samantala ang mga hindi edukadong kababaihan ang may mataas na posibilidad na maging limitado kaysa sa mga kalalakihan. Sa mas madaling sabi mas malaki ang tsansa nilang abusuhin. Malaki rin ang posibilidad na sila’y magkaroon ng HIV/AIDS, na ayon sa pananaliksik ay mabilis kumalat sa mga hindi edukadong kababaihan kaysa sa mga babaing nakapag-aral. Sa katunayan, ilan sa mga taong naninirahang may HIV/AIDS ay hinda lalagpas sa edad na 25 taong gulang at karamihan  sa kanila ay babae.

Dahil sa hindi nakapag-aral, ang mga kababaihan ay may mababang posibilidad na masuportahan ang kanilang sarili. Ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon ay limitado lamang hindi dahil sa diskriminasyon, kundi dahil sa ilang hadlang gaya ng kanilang kita sa trabaho, mahinang paggalaw, at mababang posisyon sa komunidad na nagiging dahilan ng pagbaba ng kanilang karapatan.

Ang mga sitwasyon gaya ng maagang pag-aasawa at mababang serbisyo sa kalusugan ay nagbubunga na mataas na bilang ng “maternal morality”. Halos 529,000 ang namamatay dahil sa panganganak sa mga nakaraang taon at 99 pursyento sa kanila ay nasa mga umuunlad na bansa.

Alam naman natin na milyon-milyong mga bata ang hindi nakakapag-aral, at karamihan sa kanila ay kababaihan. Sa ilang pamilya napag-aaral lang nila ang isa nilang anak dahil na rin sa kahirapan at kadalasan ito ay ang anak na lalake. Kung meron mang gagawa nalang ng gawaing-bahay imbes na mag-aral ay ang anak na babae ang pipiliin. At kung meron namang dapat na manitili nalang sa bahay para alagaan ang mga anak o may sakit na miyembro ng pamilya, ay ang mga kababaihan naman ang kadalasang natitigil sa pag-aaral dahil sa kaso ng maagang pag-aasawa.

Para sa akin ang pag-aaral ng mga kababaihan ang epektibong paraan para maitaas ang produksyon ng ekonomiya. Sa panahon ngayon nakakaya na ng mag kababaihan ang gawain ng mga kalalakihan. Pag-aralin ang mga susunod na henerasyon para sa maganda nilang kinabukasan, at paunlarin ang wastong nutrisyon at kalusugan upang hindi maghirap ang pamilya. Siguro naman, ang mga kababaihang nakapag-aral ng anim na taon ay mas mapoproteksyunan na ang kanilang sarili sa HIV/AIDS at iba pang klase ng sakit dahil meron na silang kaalaman ukol dito.

Kaya naman umaasa akong matupad ng UNICEF ang layunin nilang  itaguyod ang kasarian na pagkakapantay-pantay at magbigay ng kapangyarihan sa mga kababaihan. Para sa akin ang pagkakaroon ng karapatan na mga kababaihan ang susi sa kaligtasan at pag-unlad ng mga bata at pagbuo na malusog na pamilya, komunidad at nasyon.


www.unicef.org/mdg/gender.html

No comments:

Post a Comment