Tuesday, January 18, 2011

Jennylyn Pantone

Makamit ang Pangunahing Edukasyon


            Sa taong 2002-2003 ang NER ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa populasyon ng mga mag-aaral sa pang publiko  at pribadong paaralan na nasa edad na 6 hanggang 11 ay mayroong 90.29 porsyento ng mag-aaral.

            Ayon sa CSR o Cohort Survival Rate at elementarya ay nagkaroon ng biglaang pagbaba na nagkaroon ng 69.9 porsyento sa taong 2005 nangangahulugan na kailangan ng paaralan na paunlarin ang sistema. Sa pagtigil ng mga mag-aaral sa elementarya ay nagpapakita ito ng ay nagpapakita ito ng mataas na porsyento sa taong 2001 hanggng 2005. karamihan ng mag-aaral ay tumutigil dahil sa sistema ng paaralan pero ang bilang ay bumababa habang sila ay umaabot sa mataas na paaralan.

            Ang kahinaan ng gobyerno ay ang maglaan ng kumpletong serbisyo para sa edukasyon, sa 7000 barangays n gating bansa may isang dahilan kung bakit mababa ang ating CR o Completion Rate sa taong 2005 sa mahigit 37,496 na paaralan sa elementarya ang nagawa sa taong  2005, pero mahigit 7,766 lang ang hindi nakumpleto ang elementarya.

            Sa taong 2005 ang publiko at pribadong paaralan ang nagkaroon ng maliit na pagkakaiba pagdating sa NER, sa pinaka mataas na porsyentong 92.87 CALABARZON hanggang sa pinaka mababang porsyentong 74.8(CARAGA). Pagdating ng pasukan, malaki rin ang pagkakaiba ng pagtanggap sa mga kabataan sa lugar na urban at rural, pagkat hindi masyado pinapaburan ang mga bata sa bahaging rural.


            Ayon sa CSR, malaki ang pagkakaiba ng porsyento sa mga rehiyon mula sa pinakamataas na porsyentong 86.83 hanggang sa pinaka mababang porsyentong 36.2. sa parehong taon malaki rin ang pinagkaiba ng mga rehiyon sa pagbibigay ng kumpletong pagkasunod-sunod ng rango mula sa pinaka mataas na porsyentong 85.48 hanggang sa pinaka mababa na porsyentong 34.76. ipinakita na ARMM ang mataas nyang NER, pero nagging pinaka mababa ito sa pagkamit ng resulta nang walang sinayang na oras na ipinakita ng kumpletong rango nito.

            Pagdating sa pagkamit ng resulta sa paaralng elementarya, mas maraming bata sa rural ang mas hindi magandang pag-aari kaysa sa bahaging urban. Mas malaki ang bilang ng mag batang malnutrition sa rural kumpara sa bahaging urban.

Bibliograpiya

http://www.undp.org/mdg/
http://en.wikipedia.org/wiki/Millennium_Development_Goals#Goal_2:_Achieve_universal_primary_education


No comments:

Post a Comment