Friday, January 21, 2011

Christine LLona Laceda


Millennium Development Goals
Goal: Reduce child mortality rate

Reaksyon:    
Abortion
            Sa ngayon marami ang krimeng nangyayari sa lipunan. Isa na dito ang abortion, marami na ang gumagawa nito. Ang simbahan ay tutol sa gawaing ito. Pilit nilang ipinaglalaban na labag ito sa batas ng Diyos. Sinasabi na ang bawat bata ay regalo mula sa maylalang sa atin. Kaya dapat itong pahalagahan at pagyamanin. Ngunit may mga taong isinusulong na gawing legal ang abortion upang maiwasan ang overpopulation  o ang pagdami ng mga tao. Maiiwasan ang kahirapan at hindi handa sa pagkakaroon ng obligasyon  o ang pag aasawa ng maaga. Sa palagay niyo ba tama bang isulong na gawing legal ang abortion? O pahalagahan natin ang salita ng Diyos?
            Sa palagay ko ay dapat nating sundin ang salita ng Diyos. Ang abortion ay pagpatay ng isang buhay. Oo nga at wala pa itong muwang at isip . isa pa lamang itong “fetus” na pumipintig sa sinapupunan ng isang babae. Ngunit sila ay isang bata na may pakiramdam. Ang bawat taong gumagawa nito ay inaalisan ng karapatan ang mga bata na mabuhay at makita ang ganda ng mundong ibabaw. Ang abortion ay isang mabigat na krimen sa mata ng Diyos at sa mga mata ng tao. Bakit may mga taong gumagawa nito? Kung ayaw nila ng anak o obligasyon, sana naisip nila ito bago sila gumawa ng mga hakbang. Hindi na sila sana pumasok sa bagay na ginagawa lamang ng mga mag- asawa na kung hindi kayang panindigan ang  responsibilidad. Sabihin na nating tawag ito ng kamunduhan, ayon kay Sigmund Fread  “Sex is beautiful”. Ngunit sa huli ang pagsisisi. Marami ang naglipanang contraceptive tulad ng pills, condom at injectible at meron namang natural na pamamaraan upang maiwasan ang hindi inaasahang pagbubuntis. Bakit kailangang umabot pa sa pagbubuntis?  Kahit ulit-ulitin pa nila ito hindi mag-aalala na baka may mabuo at panatag ang loob. Yaong mga taong sumusulong na gawing legal ang abortion gumawa na lang kayo ng mga batas at kaparusahan upang matakot ang sinuman na gumawa nito pag-igtingin at isulong ang mga batas ng mga may kapangyarihan at bawat isa sa atin ay dapat magkaroon ng disiplina at takot sa diyos.
            Kung maiiwasan ang abortion napapahalagahan natin ang batas ng diyos. Pinapahalagahan ang tuntunin ng mga batas sa ating bansa. Tinataas pa ang kalidad at naibabalik na atin ang kultura na hinahangaan ng mga dayuhan sa atin. Tayo ay mga Pilipino taas noo tayong haharap kaninuman na may pagpapahalaga sa sarili, sa kapwa at sa bayan. Meron tayong moralidad na maipagmamayabang at mababawasan ang suliranin ng ating bansa.
Bibliograpiya

No comments:

Post a Comment