Tuesday, January 18, 2011

Bernadette Ally Dob

Universal Primary Education


Ang edukasyon ang pinakamahalagang sandata na magagamit natin sa hinaharap, ngunit di lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Ayon sa aking nasaliksik, may tayang umaabot sa isang daang milyon at mahigit pa ang mga bata sa buong mundo, karamihan ay babae, na hindi pumapasok sa paaralan. Dahil dito, ang Millennium Developmnt Goal ay naglunsad ng pangkalahatang primaryang edukasyon na may layunin na sa darating na taong 2015, wala nang bata ang hindi makakapagtapos ng elementarya.
           
Ang araw  ng pagpasok at tulong mula sa paaralan ay malaking bagay na nakakaapekto sa edukasyon ng bata. Ayon sa mga mananaliksik, sa pag-aaral ng relasyon ng pagpask sa paaralan at pagkatuto ng bata, sinasabing ang pagpasok sa klase ng hindi aabot sa isang daang porsyento ay nakakapagpababa sa abilidad ng tao. Mahalaga ang edukasyon sa ating kinabukasan. Ito ang magdadala sa atin ng kaunlaran at kaginhawaan sa buhay. Makakahanap tayo ng magandang oportunidad para magkaroon ng magandang trabaho.  Sinasabing ang high school dropouts ang may pinakamababang kita na umaabot sa $19,000 bawat taon sa taong 1999. ang mga nakapagtapos ng sekondarya ay may $26,000 kita bawat taon.

Ang lokasyon, kasarian at gastos ay ang mga bagay na nakakaapekto sa hindi pagpasok ng bata sa paaralan. May mga lugar na kung saan ang mga bata ay nahihirapang pumasok sa paaralan. Halimbawa na rito ay ang matataas na lugar sa India, napipilitan ang bata na manatili sa kanilang bahay dahil sa kalagayan ng panahon sa mahigit pitong buwan. Taong 1996, sinasabi ng General Accounting Office o GAO na ang ganitong mga kondisyon ay kadalasang nagaganap sa rural na pook. Ang distansya ng bahay sa paaralan ay nagtutulak sa bata na hindi pumasok sa paaralan.  Ang hindi pagkakapantay-pantay ng babae sa lalake ay nagging malaking isyu sa mahabang panahon. Sa dalawampu’t limang bansa, karamihan na pumapasok sa paaralan ay lalake kumpara sa babae ng mahigit sampung porsyento. Pinaniniwalaan na ang babae ay pinagbabawalang pumasok, lalo na sa mga bansang hindi pa masyadong maunlad  dahil sa relihiyon at kultura. Ang gastos ang pinakapangunahing dahilan ng hindi pagpasok ng bata sa paaralan. Dahil sa mataas na gastusin, naiimpluwensiyahan nito ang desisyon ng magulang kung papag-aralin pa ang kanilang mga anak. Ayon sa UNICEF, umaabot sa 121 milyong bata ang hindi pinapayagang pumasok sa paaralan para magtrabaho sa sakahan o sa bahay. Ang kanilang kita ay sapat lamang sa pang-araw-araw nilang buhay tulad ng pagbili ng pagkain.

Ang edukasyon ang may pinakamahalagang papel na ginagampanan sa ating mundo. Dahil sa edukasyon, magkakaroon ng maraming hanapbuhay kasabay nito ay ang pagtaas ng kita at pagkakaroon ng malakas na pangangatawan upang harapin ang mga darating pa na pagsubok. May negatibong epekto rin ito sa atin tulad na lamang ng pagkadiskubre ng iba’t ibang kemikal, ngunit sa kabila nito, Mahalaga ang edukasyon dahil ito lamang ang ating magiging puhunan sa kinabukasan.


Bibliography:
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_Primary_Education

No comments:

Post a Comment