Thursday, January 20, 2011

DIEGELYN MADRONA

ABORSYON

Sa tatlong milyong buntis sa kada taon,kalahating porsyento nito ay hindi nakaplano at 1/3 nito ay nauuwi sa aborsyon.Ang aborsyon ay ikaapat sa mga pinaka sanhi ng pagkamatay ng mga tao.Ito ay isang illegal na proseso ng pakitil sa isang buhay  sa sinapupunan ng ina.Kung saan sa prosesong ito ,unti-unting pinapatay ang isang Fetus sa pamamagitan ng pag inom ng mga gamut at mga pisikal na pananakit ng isang ina.At ang pinaka mas masama ang pagkuha ng Fetus ng isang aborsyonista sa sinapupunan ng ina dahilan ng pagka pira-piraso ng katawan ng isang Fetus.
Sa kasalukoyan maraming kababaihan ang nasasangkot sa immoral na gawaing aborsyon,sa kadahilanang pag dating sa pag-ibig masyadong mapupusok ang kabataan.dumadating sa punto na ibinibigay na nila ang kanilang buhay sa kanilang kasintahan dahil lamang sa pagmamahal.Kaya nga habang tumatagal lalong dumarami ang mga kabataang nabubuntis ng maaga.bukod kasi sa kapusukan nila,wala pang sapat na kaalamang sexual ang mga kabataang nag tatalik.Ang pag tatalik na ito ay maituturing na kasalanan dahil walang legal na seremonyang nagaganap sa pagitan nila,ika nga pre-marital sex na tinatawag.Sa madaling sabi maraming kababaihan ang hindi pa handing mag buntis dahil natatakot sila di lang sa mga magulang kundi pati sa mga responsibilidad na kaakibat ng pag bubuntis.Kaya napipilitan o di naman sinasadya nilang ipalag-lag ang batang nasa kanilang sinapupunan.Lingid sa kaalaman  ng kabataang nag papa-abort na di lamang malaking kasalanan ang aborsyon ,ang aborsyon ay maraming kasamaang naidudulot sa kababaihan.
Sa isang babae at lalaki ay nag dudulot ng mga sakit ang aborsyon lalo na kung maraming beses itong gawin.Ngunit mas malaki ng dobleng bilang ng kababaihan kaysa sa kalalakihan ang nakararanas ng reproductive health problems dahil mas dumarami ang bilang ng kababaihan ang nasasangkot sa sexual risk behavior at mahinang lebel ng paggamit ng contraceptives.
Sana naman mag silbing aral sa atin ang mga karanasan ng ,mga taong sangkut sa immoral  na kasalanang aborsyon.Para kung di man maiwasan ay mabawasan  naman ng konti ang kaso ng aborsyon at ang mga malalang sakit dulot nito.Sana mapagtanto natin na sa gawaing ito inaalisan natin ng karapatan ang isang bata o Fetus na masilayan ang ganda ng mundo.Hindi lang ang kinabukasan nila ang sinisira ninyo kundi  ang sarili din ninyong buhay bilang isang anak,mag-aaral at magulang.

No comments:

Post a Comment