Friday, January 21, 2011

Imee C. Jarical


LABANAN ANG HIV/AIDS, MALARIA AT IBA PANG SAKIT

            Ang Millenium Development Goal ay isang programa na may walong layunin.  Ang pinakauna rito ay ang mapuksa ang kahirapan at kaagapay nito ay labanan ang HIV/AIDS,malaria.   Ika-anim ito sa layunin ng Millenium Development Goal.

            Ang HIV/AIDS ay isang sakit na nakahahawa.  Nagmula ito sa bansang Africa.  Makukuha ito sa pamamagitan ng pag-indyek ng karayom,pakikipagtalik at pagsasalin ng dugo.  Ito ay isang global catastrophe nabanta sa ekonomiya ng ibang apektadong bansa.  Target ng Millenium Development Goal nasa taong 2015 ang AIDS/HIV ay mawala na o masugpo na ang paglaganap nito sa bansa at mapalawak ang kaalaman ng mga tao tungkol sa AIDS/HIV.

            Ang sakit na Malaria ang ika-walo sa pangunahing dahilan ng pagkamatay sa Pilipinas.  Maaaring dumapo ito sa iba’t-ibang grupo ng tao.  Kasama sa mga layunin ng   Millenium Development Goals ng pamahalaang Arroyo ang pagsugpo sa mga sakit tulad ng AIDS/HIV at Malaria. Ang Millenium Development Goal kabalikat ng Kagawaran ng Kalusugan ang World Health Organization at UNICEF Regional Child Survival Strategy sa papapatupad ng mga layunin sa pagpuksa sa malaria. Naging programa ng UNICEF ang ang pagbibigay ng Essential Package for Child Survival, kung saan mayroong kalakip na kulambo na nilagyan ng gamot laban sa lamok para sa mga pamilyang mayroong mga bata.  Ayon sa Republic Act No. 7161, na kilala rin sa tawg na Local Government Code, binibigyan ang bawat local na pamahalaan ng gamit upang maipatupad ang serbisyo sa pagpapalaganap ng lunas para sa sakit.


Marami pang pamamaraan ang ginagamit upang masugpo ang Malaria, maiwasan ang pagkalat ng sakit o upang protektahan ang mga indibidwal sa mga lugar kung saan ang Malaria ay katutubo.
Ang Vector Control ay ang pinakaepektibong pamamaraan sa pagkontrol sa Malaria.  Ito ay ang pagiiliminate ng mga lamok, nilalason ang mga tinitirhan ng mga lamok.  Marami sa mga bansa na gumamit ng vector control ay nagtagumpay upang masugpo ang malaria.
Ang paggamit ng kulambo at mokito nets habang natutulog ay isa pang paraan para mapuksa ang malaria.  Higit na inirerekomenda ito na gamitin sa mga batang nasa limang taon gulang at dapat bawat tahanan ay mayroon ng mga ito.
Sa ngayon ay wala pang bakuna na nadidiskubre para malunasan ang sakit na malaria ngunit ito ay isang magandang saliksikin para sa mga dalubhasa.  Sa ating pagkakaisa unti-unti rin na mawawala nag HIV/AIDS at Malaria.

            Ang buwan ng Nobyembre ay napili bilang Malaria Awareness Month ayon sa panukala ng mga Regional Coordinator ng mga opisinang pangkalusugan at mga lokal na pamahalaan. Sa buwang ito ginaganap ang mga programa tulad ng National Malaria Control Program upang magkaroon ng mas epektibong pagsugpo sa sakit na Malaria.
           
BibliograpiyaNo comments:

Post a Comment