Thursday, January 20, 2011

Sonny Boy Larosa

Wakasan ang labis na KAHIRAPAN at TAGGUTOM

Ang kahiraaapan at taggutom paano nga ba mawawakasan? Ano na ba ang kalagayan ng kahirapan sa Pilipinas? Ano ba ang hakbangin na ginagawa na ating gobyerno? Ating alamin ang nakasaad sa Millennium Development Goals ng ating  bansa.
Ang Millennium Development Goals ito ang mga isyu ng lipunan na nais mabigyan ng kasagutan o solusyon para sa patuloy na pag unlad ng Piilipinas. Mga isyu na kung hindi maagapan ay maglulugmok sa kadiliman at karahasan . Ang unang isyu na pinagtutuunan pansin ng MDG ay ang pagwakas sa labis na kahirapan at taggutom na di maitatangging nararanasan ng bansa. Kahirapan na magdudulot ng labis na taggutom ang pinakamahirap gawan ng solusyon kaya`t ito marahil ang dahilan kung bakit ito ang pinagtutuunan ng pansin. Sa paglipas ng ilang taon matapos mailunsad ang MDG Goal 1 may magandang balita ang naisaad dahil mula 24.3% ng mga Pilipino ang  ng kahirapan noong 1991 ay naibaba ito sa 13.3% sa sumunod na taong 2003 kung saan nakapagtalang pagbaba ng 0.90% bawat taon na masasabing magandang senyales na natutugunan at nasusunod ang Millenium Development Goals. Kaakibat ng magandang resulta nito ay umaasa ang gobyerno namaibaba pa sa 8.98% sa darating na taong 2004 hanggang 2010.Noong ayon sa MDG nakapagtala ng 24.4% ng kahirapan sa bawat bahay ng Pamilyang Pilipino kung ihahambing sa 39.9% noong 1991 na kung susukatin ay may 1.2% pagbaba sa bawat taon na kung ito ay magpapatuloy ay mababawasan pa ng kalahati sa pagdating ng taong 2006. Kung ito ay magpapatuloy ay mababawasan nang malaking bahagdan ang krisis sa bawat bahay at populasyon.                
Naibaba man ang bahagdan ng kahirapan sa bansa ay di pa rin maikakaila na mataas pa rin ito sa ibang Rehiyon ng bansa tulad ng mga sumusunod na lugar sa Zamboanga Peninsula na may 32.7% CARAGA na may 30.9% Rehiyon 5 na may 26.6% subalit nakapagtala na man ang mga lugar na NCR 0.7% at 7.6% na man  sa Rehiyon 2 kasama rin dito ang Calabarzon at Central Luzon. Ang mga pagbaba nito ay naghuhudyat na maaring maisakatuparan ang MDG Goal 1 ng ating bansa.  
Ang isa pang suliranin na isinasaad sa MDG Goal 1 ay ang kasalatan sa pagkain na laging kaugnay ng kahirapan kaya`t kasama ito sa programa ng pamahalaan kaya naibaba rin ito mula 69.4% noong 1993 naibaba na man ito sa 56.9% noong 2003 kung saan nakatala ng 1.25% pagbaba bawat taon at kung ito ay  magpapatuloy makapagtatala ng 34.7% sa darating na taong 2015. Kaya`t nararapat na pagtuunan pansin ang mga lugar na may mataas na bahagdan tulad sa mga lugar ng CALABARZON , Bicol Region , Central Vizayas , Eastern Vizayas , Zamboanga Peninsula at ARMM. Kaakibat ng taggutom ay ang malnutrisyon dulot na rin ng kakulangan ng sapat na pagkain kaya`t nag karoon din ng hakbangin ukol rito. Ayon sa Food and Nutrition Research institute mula 30.6% noong 2001 ay naibaba ito sa 24.6% noong 2003 nagpatuloy ito sa pagbaba sa 24.6% noong 2005 at maaring maibaba pa sa 17.25% pagdating ng 2015 upang mapabilis ang pagbaba nito ay kailangang pagtuunan ng pansin ang mga lugar na may mataas na bahagdan tulad sa mga lugar ng ilocos Region , Region 4 B , Bicol Region , Western Visayas , Central Visayas , Zamboanga Peninsula , Northern Mindanao at ARMM
            Matapos maitala ng MDG ang pagbaba ng bahagdan ng kahirapan at taggutom masasabing epektibo ang mga hakbangin n gating gobyerno. Una ang pagtuon ng pansin sa mga lugar na may mataas na bahagdan ng krisis dahil sila ang mas nangangailanganng tulong kinakailangan nila ng mas maiging atensyon tulad ng pagbibigay ng mas maraming trabaho , pabahay at sapat na edukasyon , ikalawa ang pagkakaroon na siguro ng tamang uri na pamamahala na ating gobyerno dahil sa tamang pamamahala maaring maiwasan ang ganitong uri ng suliranin. Sa kasalatan naman sa pagkain naipakita rito ang pagbaba ng bilang ng mga nagugutom. Nabigyan ng sapat na atensyon ang mga lugar na may mataas na bahagdan ng nagugutom sa pamamagitan ng pagpapababa ng presyo ng mga bilihin , pagbibigay ng mas maraming trabaho at pag oorganisa ng mga feeding programs upang mapunan ang kakulangan ng nutrisyon ang mgs mahihirap na Pilipino. Kung magpapatuloy ang mga hakbanging ito ng gobyerno ay makakamit ng Millenium Development Goals ang kanilang layunin , ang mapaunlad ang buhay ng bawat Pilipino.

Bibliograpiya
http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml

No comments:

Post a Comment