Tuesday, January 18, 2011

Jerome Bartolome

KAHIRAPAN SA MUNDO


            Namulat ako sa mundong ito ng hindi gaanong maganda ang buhay katulad ng ibang mga batang nakasalamuha ko.  Pero bakit nga ba mahirap mabuhay dito sa mundo.   Maraming mga suliranin ang dumarating sa buhay nating mga tao.  Andiyan ang maagang pagbubuntis,  iba’t ibang malulubhang sakit, pabago-bagong klima , ang mabilis na pagdami ng populasyon at maruming hanging nalalanghap.  Ngunit dahil sa Millennium Development Goals or (MDG),  ay matutulungan tayo sa mga problemang ating kinakaharap sa ngayon.  Ano nga ba ito?  Paano ito makatutulong sa paglutas ng ating mga suliranin?

            Isa sa mga suliranin ngayon na ginagawan ng paraan ng MDG ay ang paglubha ng kahirapan at kagutuman. Ang MDG ay nagbibigay ng istraktura ng kaalaman sa iba’t-ibang bansa para magtulungan at makasigurong ang pagbabago ay para sa lahat.

            Ang malubhang suliranin ng kahirapan at pagkagutom ay dahil sa mas marami ang bilang ng tao kaysa sa produksiyon ng pagkain.  Ito ang pinakaunang binibigyan ng pansin ng MDG at dapat lang na ito ay  masolusyunan kaagad. Dahil sa kahirapan at pagkagutom,  ay marami ang nagkakasakit at namamatay.  Dito sa Pilipinas, mabilis ang paglobo ng populasyon at nahihirapan tayong napapaligiran nito.  Marami na ding mga bata ang kulang sa timbang, malnourished, mga sakitin at di maipagamot dahil sa kahirapan ng pamilya.  Naapektuhan din ang nutrisyon ng mga buntis kapag nakakaranas sila ng kahirapan.  Kinakailangan nila ang maayos at kumpletong nutrisyon dahil sa kanila kumukuha ng lakas at pagkain ang batang nasa kanilang sinapupunan.  Base sa pagsusuri, dalawampu’t walong porsyento ng mga buntis ang nasa kumplikado ang kalagayan.  Andiyan ang anemic  at may mga sakit dala na nga ng kahirapan.  Ang kahirapan ay hindi lamang sa Pilipinas, maraming ibang  bansa rin ang dumaranas nito ngayon dahil sa parehong kadahilanan.  Ang ibang bansa naman na pinagdadaanan ito ay alam kung paano puksain ang problemang ito.

            Mayroong tatlong layunin ang MDG para malunasan ang malubhang paglala ng kahirapan at pagkagutom.  Ang unang layunin ay ang pagbabawas ng kalahati sa populasyon ng mga tao.  Ang pangalawa ay ang pagkakaroon ng tama at produktibong desenteng trabaho para sa lahat lalo na sa kababaihan. Ang panghuli ay ang pagbabawas ng kalahati sa populasyon ng tao na dumaranas ng kagutuman.  Prayoridad nito ang mga kulang sa timbang na mga bata na may gulang na lima pababa.   Ang lahat ng programang ito ng MDG ay may malaking maitutulong  sa pagpapababa ng bilang ng mahihirap at nagugutom sa buong mundo.  Mahihikayat nito ang mga taong intresado at desididong mabuhay ng masagana at maayos ang kalagayan.  Ang mga tamad at tambay ma mamamayan ay malaki din ang maitutulong nito.


            Kailangan nating mga tao sa mundo ang pagkakaisa, kooperasyon, gagabay at pagbibigayan sa kapwa tao.  Alam nating mahihirapan tayo sa pagtupad ng lahat ng ito pero ang lahat ng ito ay may katapusan.  Sapagkat ito ay mga pagsubok lamang at hindi hindi tayo bibigyan ng Maykapal ng mga suliranin na di natin kayang lutasin.

            Nagkakaroon tayo ng mga problema para maging balance ang buhay ng mga tao, Dahil kung wala nang lahat ang mga pagsubok na ito, eh di paano na, magiging perpekto na ang buhay ng bawat isa.  Sabi nga,  walang taong perpekto, lahat nagkakamali.  Dahil sa pagsubok na ito, natututo tayong  muling bumangon at lumaban sa buhay. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang mga suliranin at mga problemang ito ay biyayang galling din lang sa Kanya.


Bibliograpiya

                        

No comments:

Post a Comment