Sunday, January 16, 2011

Jesica Tayam


Child Mortality Rate


Ano ang Child Mortality Rate?  Bakit Lumalaki ang bilang nito?  Paano ito masusolusyunan?
Ang Child Mortality Rate ay kalagayan ng pagiging mortal o madaling kapitan ng kamatayan o ito ang bilang ng namamatay na bata kada taon na may edad na mula pagkaanak hanggang limang taong gulang.  Ayon sa Millennium Development Goals ang sanhi ng pagkamatay ng 70 porsyento na mga bata bawat taon ay, pagtatae, malaria,Neonatal Infection, pneumonia, preterm, paghahatid o kakulangan ng oxyhen.  Dahil dito ay naalaarma ang United Nation (UN) kaya ikaapat ito sa kanilang Millennium Development Goals.
Sa Pilipinas noong 1990 mayroong 209 patay kada 100,000 bata. At nang 2010 ay mayroong pa ring 162 patay kada 100,000 na halos pinagtatlo ang minimithing 52 na bilang ng namamatay na bata kada 100,000 sa 2015.  Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan ang may pinakamalaking bilang ng namamatay na bata ay sa ARMM region, Cordillera, Bicol, Eastern Visayas, Davao at Zamboanga.  Dahil dito ang Pilipinas ang mayroong ng pinakamataas na bilang ng namamatay na bata sa Asya.  kaya isa sa mga bagong layunin na inulunsaad noong 2010 na Reproductive Health Bill, layunin ding nitong matapos o mahinto ang dami ng bilang ng mamatay na bata, dahil karamihan nito ay galing sa mahihirap na pamilya na halos walang kaalaman tungkol sa tamang pagpaplano ng pamilya at pag-aalaga ng sanggol.  Isa ring batas ay ang Midwery Law na may layuning maalagaan ang mga bata at mabigyan ng tamang kaalaman ang mga magulang ukol sa tamang pag-aalaga ng bata. Kailangan ding mayroong isang midwife kada isang barangay upang magabayan ang mga magulang.  Dahil naniniwala ako na dapat sanggol pa lang ay may sapat ng nutrisyon upang hindi madapuan ng sakit.
Kailangan masusolusyunan kaagad ito upang sa darating na panahon ay kaunti na lang ang bilang ng batang namamatay kailangan dapat ang libreng gamot para sa mga mahihirap, libreng bakuna para sa mga bata dahil kapag nababakunahan ang bata ng bitaminang A sa loob ng apat hanggang anim na buwan upang mabawasan ang 23 porsyentong bilang ng namamatay na bata na sanhi ng tigdas at pagtatae(diarrhea).  Dapat ding mabigyan ng gamit o gamot upang maiwasan ang dengue at malaria, lalo na sa mga katutubong lugar.  At dapat ding itaguyod ang breastfeeding para sa bagong silang na sanggol upang maiwasan ang Poor Neonatal Condition.  Kailangan ding maturuan ng tamang sanitasyon, tamang pag-aalaga sa kalusugan, tamang pagkain at malinis na kapaligiran ang isang pamilya.  Sana hindi lang ito mapatupad sa Pilipinas kundi pati na sa buong mundo.


Bibliograpiya

http://www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml


No comments:

Post a Comment