Thursday, January 20, 2011

RODERICK REGIDOR

Mabawasan ang Dami ng Namamatay na Bata

Ang Millenium Development Goals (MDG) ay inilunsad ng pandaigdigang
pamunuan noong taong 2000 at ito’y nakalaan upang makamit sa darating na taong
2015, upang matugunan ang lumalalang kahirapan sa iba’t ibang dimensyon.

Isa sa mga layunin nito ay bawasan ang lumalalang pandaigdigang ekonomiya,
sa ganitong pagkakataon mababawasan ang problema sa kahirapan. Ang “REDUCE
CHILD MORTALITY” syang ikaapat na pinag-uukulang pansin kasama pa ng
ibang “targets”.Sa kabuuan,ang bilang ng mga namamatay na bata sa edad na lima
ay umaabot sa (4.1),para sa mga batang may edad na lima (4.2),sa kapapanganak pa
lamang ay umaabot sa (4.3),ang mga batang nasa pagitan ng isang taong gulang ay
nakaranas na ng sakit na measles ang namamatay.

Ayon sa unicef,ang 70%(porsyento) ng mga mauunlad na bansa ay kalimitang
may mga batang namamatay at ang limang dahilan nito ay ang mga ss:una,malubhang
sakit sa baga(acute respiratory infections),ikalawa,pagtatae (diarrhea),ikatlo ay ang
measles,malaria(malaria) at malnutrisyon.

Kabilang sa mga sakit na ito ay naiiwasan gaya ng malnutrisyon na
nakukuha natin sa kakulangan ng tubig at maruming kapaligiran. Ayon sa
pananaliksik,isa sa mga mabisang pamamaraan ay ang pagbibigay ng mga
antibiotics(gamot),vitamins(bitamina) at kasabay rito na ang vitamin A supplementation
ay maaaring makapagligtas ng halos milyong buhay ng mga tao sa loob ng isang
taon lamang, at maayos na pagbibigay ng tinatawag na “breastfeeding” sa mga
bata at “oral rehydration therapy” ito raw ay isang hadlang sa isang milyong madali
nang mamatay.Maliban sa mga gamot at bitamina,kinakailangan din na may sapat
na edukasyon ang isang ina hinggil sa pagpapaunlad ng kanilang personal na
kalusugan upang maging matiwasy ang kanilang pamumuhay kasama ng kanilang mga
supling.Kinakailangan din ang magulang ay may tiwala sa sarili at may kakayahang
pangalagaan ang kanilang mga anak para magkaroon ng malusog na pamayanan.

Nakasaad rin dito ang mga kasagutan ng UNICEF,una,ay ang
pakikipagtulungan ng unicef sa gobyerno upang maiwasan ang lumalalang kakulangan
ng nutrisyon sa mga kabataan,ikalawa,ay ang pagpapaunlad ng mga insayo/
paghahanda sa kaligtasan ng pamilya at ang panghuli ay ang mabilis na kasagutan
hinggil sa mga emergencies na nangyayari.

Ayon sa ‘’TECHNICAL WORKING GROUP ON MATERNAL and CHILD
MORTALITY” 80 ang namamatay sa isang libo sa mga bagong panganak na bata
noong 1990.

Sa ngayon,may mga rehiyon na rin sa pilipinas ang nagkakaroon ng bilang
ng mga namamatay na bata.Sa kabuuan,dalawampu’t apat (24) ang namamatay
sa bawat isang libo ng batang pinapanganak.Kabilang rito ang mga rehiyon ng
CORDILLERA(32),BICOL(26),EASTERN VISAYAS(29),ZAMBOANGA(28) at
ARMM(31).

Sa aking palagay,ang pilipinas ay isa na ring biktima ng mga isyung natalakay
kaya’t nararapat na ipatupad ang reduce child mortality para sa katiwasayan at
kabawasn ng mga namamatay na biktima ng iba’t ibang sakit na dumadapo sa kanila.

No comments:

Post a Comment